Hem / Covid-19

Seriespelet avvecklat för senior och barn/ungdom

Den här nyheten publicerade första gången den 3 mars 2020 och uppdateras fortlöpande med ny information, nya rekommendationer och nya beslut

Observera att information, råd, rekommendationer och beslut gäller i nuläget och tillsvidare. Läget kan snabbt förändras och tagna beslut och rekommendationer kan komma att ändras med kort varsel. 

Vi följer Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Senaste uppdateringar

30 november
Tävlingsverksamhet - Digital kontroll av vaccinationsbevis
Kontroll av vaccinationsbevis möjligt med hjälp av en app - tillgänglig från och med idag.

29 november
Texten uppdaterad under flera rubriker med information om föreskrifter och allmänna råd som börjar gälla den 1 december samt information om vaccinationsbevis.

18 november:
Särskild information
Information om införande av vaccinationsbevis

17 november:
Särskild information
Vaccinationsbevis kan behövas från 1 december

Föreningsverksamhet, ekonomi
Föreningar kan söka Svenska Handbollförbundets återstartsstöd


Särskild information

Information om införande av vaccinationsbevis

Under torsdagen den 18/11 genomförde Riksidrottsförbundet ett möte tillsammans med specialidrottsförbunden, däribland Svenska Handbollförbundet, för att reda ut vad regeringens besked den 17/11 innebär för idrottsrörelsen. 

Här kan du läsa artikeln, publicerad 18/11 2021.

Vaccinationsbevis kan behövas från 1 december

Regeringen skrev den 17/11 i ett pressmeddelande att man ”avser gå vidare med förslaget om att möjliggöra användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december”.

Här kan du läsa hela artikeln, publicerad 17/11 2021.


Verksamhet från och med den 1 december

 

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om nya föreskrifter och allmänna råd för miljöer där många människor träffas. Dessa träder i kraft den 1 december.

 

De nya föreskrifterna och allmänna råden gäller vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Beslut har också tagits om allmänna råd vid exempelvis fritidsverksamhet. Den 1 december träder också ett tillägg till begränsningsförordningen i kraft som skärper kraven på arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare. Antingen ska vaccinationsbevis kontrolleras för alla som är över 18 år eller så ska andra smittskyddsåtgärder vidtas. För idrotten ska begreppet deltagare översättas till publik – spelare, ledare på bänken, domare, funktionärer och volontärer omfattas inte.

 

Besluten innebär bland annat att:

 • Alla arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder. Det rör bland annat information om hur smittspridning kan undvikas och möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit.

 • Om vaccinationsbevis används vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus ska arrangören ha en skriftlig rutin för hur bevisen kontrolleras. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.

 • Om vaccinationsbevis inte används vid sådana tillställningar och sammankomster ska arrangören i stället vidta särskilda smittskyddsåtgärder. Deltagarna ska ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max 8 personer, och sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till varandra.

 

Observera att en arrangör inte kan blanda åtgärder. Det går inte att arbeta med anvisad plats och avstånd mellan publik på en läktarsektion och kontrollera vaccinationsbevis på en annan. Arrangören måste välja väg.

 

Allmänna råd för fler verksamheter

Beslut har också tagits om allmänna råd till arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte använder vaccinationsbevis, exempelvis fritidsverksamhet både inomhus och utomhus. Råden underlättar för verksamheterna att undvika trängsel. Exempel är åtgärder för att sprida ut besökarnas ankomsttid, ta fram alternativa lösningar till fysiska köer och att anvisa till olika och särskilt angivna in- eller utgångar.

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021.xx) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-1) (Beslutat, ej från tryck) (PDF, 502 kB)


För verksamhet inom svensk handboll gäller från och med den 1 december

Den som har symptom ska inte delta i eller närvara vid vår verksamhet.  

 • Stanna hemma 
 • Testa dig 
 • Undvik att träffa andra 

Dessa råd gäller både den som är vaccinerad och den som är ovaccinerad. Barn yngre än sex år behöver inte testa sig. 


Du har ett fortsatt ansvar att förhindra smittspridning. 

 • Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccinationen.


Om du inte är vaccinerad 

 • Skydda dig själv och andra mot att smittas. 
 • Ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de över 70 år. 
 • Håll avstånd, undvik onödig trängsel och undvik platser med trängsel. 

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. 

Råd till besökare/publik 

För den som planerar att besöka matcharrangemang påminner vi om att den som uppvisar symptom ska stanna hemma samt att:

 • Visa hänsyn till din omgivning och undvik onödig trängsel. 
 • Tvätta/desinficera händerna om möjlighet finns.
 • Om du är över 18 år - förbered dig genom att se till att du kan uppvisa giltigt vaccinationsbevis och legitimation vid arrangemang som kräver det. Du ska vara vaccinerad med två doser och det ska ha gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Vaccination är förutsättningen för ett bevis och kan inte ersättas med bevis på genomgången infektion eller negativt test. Hos E-hälsomyndigheten kan du ladda ner ditt vaccinationsbevis. 

Tävlingsverksamhet

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd som träder i kraft den 1 december ska den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning:

 1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,
 2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
 5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Allmänna råd

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. En åtgärd för att förhindra smitta kan vara att ge adekvat information till personal om vaccination samt att uppmuntra till att de vaccinerar sig.

Vid match med spelare från andra länder bör anordnaren särskilt informera dem om Folkhälsomyndighetens rekommendationer till den som reser in till Sverige.

 

Vid matcharrangemang med fler än 100 personer i publiken

Från och med den 1 december ska arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer i publiken förutom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd dessutom:

 • antigen kontrollera vaccinationsbevis för alla över 18 år
 • eller vidta andra smittskyddsåtgärder.

Deltagare eller publik

I många hallar där barn- och ungdomshandboll spelas är gränsen mellan deltagare och publik flytande. Svenska Handbollförbundets uppfattning är att en deltagare som tar plats på en läktare är att anse som publik. Arrangörer av match måste alltså tydligt hålla isär deltagarna från publik på läktaren. Volontärer som har arrangemangsuppgifter på eller vid läktaren måste vara klädda så att det tydligt framgår att de är volontärer.

Arrangörens ansvar

Det är viktigt att komma ihåg att den som arrangerar en handbollsmatch är ytterst ansvarig för att gällande lagstiftning följs. Det är den arrangerande föreningen som måste säkerställa att de åtgärder som vidtas i hallen är tillräckliga. Det är också viktigt att vara medveten om att Svenska Handbollförbundet och distriktsförbunden är inte ansvariga för tillsyn och har således inte mandat att godkänna eller ge klartecken till olika lösningar. Vi finns tillgängliga för att ge råd och vägledning, men arrangören måste säkra sitt eget arrangemang.

Vaccinationsbevis vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare

Vid ett arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare med vaccinationsbevis, ska anordnaren ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

Anordnaren ska vid inpassage kontrollera att deltagare över 18 år är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Deltagare ska kunna visa upp vaccinationsbevis och legitimation. Undantag från detta krav gäller för personer under 18 år.

För att en person ska anses vara vaccinerad med det totala antalet doser vaccin mot sjukdomen covid-19 ska hen ha fått:

 1. två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astra Zeneca), eller
 2. en dos av Covid-19 Vaccine Janssen.

 

Digital kontroll av vaccinationsbevis

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en digital lösning för verifiering av vaccinationsbevis. Kontroll av vaccinationsbevis vid matcharrangemang kommer att kunna göras med hjälp av en app i en vanlig telefon. På tisdagen blev appen klar och finns tillgänglig via Google Play och App Store.

Mer information

Nyhet svenskhandboll.se publicerad 30 november: Information om digital verifiering av vaccinationsbevis 

DIGG:s webbplats: https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis

 

Smittskyddsåtgärder vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare utan vaccinationsbevis

Vid ett arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare utan vaccinationsbevis ska anordnaren följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt se till att:

 1. deltagarna har en anvisad sittplats,
 2. sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och
 3. antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer. Antalet deltagare får dock alltid uppgå till 100. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.

 

Rutiner för hantering när lag drabbas av covid-19 i truppen

Följande rutin gäller för lag i division 2 och uppåt, samt för lag som deltar i ATG Svenska cupen. För division 3 och nedåt samt för barn- och ungdomshandboll gäller att kontakt ska tas med det förbund som administrerar tävlingen. 

 • Om ett lag drabbas av sjukdom där spelare uppvisar symtom på covid-19 gäller att spelare som är friska kan spela match. 
 • Om en eller flera spelare eller ledare har konstaterad covid-19 gäller följande:
  • För allsvenskorna ned till division 2: kontorstid This is a mailto link, kvällstid eller helg via SMS till 070-249 69 12 (ange att ni har covid-19 i truppen, vilken serie och förening det handlar om samt när ni har nästa match)
  • För SHE och Handbollsligan: kontorstid This is a mailto link, kvällstid eller helg via SMS till 073-346 54 68 (ange att ni har covid-19 i truppen, vilken serie och förening det handlar om samt när ni har nästa match)
  • Föreningen ska skyndsamt upprätta kontakt med SHF:s covid-19-grupp
  • Om ett lag har ett konstaterat fall av covid-19 men ingen ytterligare i truppen uppvisar symtom gäller att laget kan spela match.
  • Om ett lag har ett konstaterat fall av covid-19 och ytterligare spelare eller ledare i truppen uppvisar symtom gäller att föreningen ska kontakta SHF:s covid-19-grupp för vägledning och eventuellt beslut om match kan spelas.
  • Om ett lag har flera konstaterade fall av covid-19 gäller att föreningen ska kontakta SHF:s covid-19-grupp för vägledning och eventuellt beslut om match kan spelas.
  • När en person drabbas av covid-19 inleder behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens smittspårning. De förhållningsregler som därefter kommer från smittskyddsansvarig i respektive region gäller oavsett vad som anges i detta dokument.

Om en match inte kan spelas på utsatt tid och orsaken är covid-19 i truppen så finns det särskilda rutiner för hur detta ska hanteras. Svenska Handbollförbundets tävlingsavdelning informerar berörda föreningar vad som gäller om en sådan situation uppstår. 


Föreningsverksamhet

Ta vara på erfarenheterna från det smittförebyggande arbete som har gjorts under pandemin och fortsätt att arbeta förebyggande:

Vid träningsverksamhet 

 • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid symtom. 
 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien. 
 • Skapa förutsättningar för att deltagare kan hålla avstånd både inom- och utomhus och undvika trängsel.
 • Skapa förutsättningar så att in- och utpassering kan disponeras så att trängsel undviks.
 • Skapa förutsättningar för deltagare att kunna hålla säkert avstånd (gäller ej under träning).


Vid konstaterat fall av covid-19 i träningsgruppen 

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som träffat någon med konstaterad covid-19 testar sig. Riktlinjer för provtagning ser olika ut i olika regioner. Mer information får du via smittspårning och webbplatsen 1177.se: https://www.1177.se.
 • Den som är ovaccinerad bör undvika nära kontakt med andra i väntan på provsvar.

Observera att

Distrikt och föreningar fattar beslut gällande den egna verksamheten. Lokala förutsättningar och beslut från exempelvis kommun eller smittskydd avgör under vilka förutsättningar verksamhet kan hållas igång.


Affischer

 

Ekonomi


Svenska Handbollförbundets återstartsstöd

Föreningar kan söka återstartsstöd för projekt med fokus på åter- och/eller nyrekrytering samt nya verksamhetsformer till den 28 februari 2022.

Läs mer här.


LOK-stöd

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om förändringar av LOK-stödet från den 1 januari 2022. Förhoppningen är att de nya reglerna ska leda till en mer jämlik fördelning och till att idrottsrörelsen når målen i Strategi 2025. Läs mer på rf.seArbetsgivare

Skatteverkets samlade information för företagare, föreningar och offentliga aktörer

RF:s samlade information om arbetsgivarfrågorKorttidsarbete

Korttidsarbete kallas ofta för korttidspermittering eller bara permittering och innebär att arbetsgivare kan minska de anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av lönekostnaden. Arbetsgivaralliansen och Unionen har tecknat nya kollektivavtal om korttidspermittering. Avtalet gäller medlemmar i branchen Ideella och Idéburna Organisationer, Upplevelse och Kultur samt Idrott. 

Sedan den 7 april 2020 går det att ansöka om stödet hos Tillväxtverket.

Utförligare information om korttidsarbete och beskrivning av hur ansökan ska göras: Ansök om stöd för korttidsarbete.


Läger, cuper och turneringar

I dagsläget är informationen att den nya lagstiftningen gällande kontroll av vaccinationsbevis endast gäller vid genomförande av matcharrangemang. Vår uppfattning är att sådant som exempelvis rör förläggning och matservering inte ska omfattas av det som kräver vaccinationsbevis. Vi råder dock arrangörer att söka kontakt med den lokala tillsynsmyndigheten för att få mer information.

 

Utöver vad som anges under rubriken ”Tävlingsverksamhet” bör arrangören även se över sina rutiner för det som sker vid sidan av matchspel/träning. Det kan exempelvis vara att: 

 • Anpassa antalet deltagare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
 • Undvika att samla många personer i gemensamma lokaler, exempelvis i ett ledarrum. 
 • Om hårdförläggning erbjuds, försök placera lagen luftigare än vanligt. Försök undvika att toaletter och eventuella duschar delas mellan fler lag än nödvändigt.
 • Tillhandahåll gärna handsprit vid in- och utpassering, sovsalarna, toaletter och duschar. 
 • Om gemensam matservering erbjuds, säkerställ att stora ytor finns så att trängsel kan undvikas och att bord och stolar kan städas av mellan sittningar. Försök skapa ett tidsschema för måltider så att så få deltagare som möjligt äter samtidigt. Tillhandahåll handsprit. 
 • Bemanna med extra volontärer på de ställen där arrangören av turneringen är ansvarig för lokaler. 
 • Ha en färdig plan för hur ni ska isolera en deltagare som insjuknar under turneringen. 

Resor

Folkhälsomyndighetens information om resor

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du ska tänka på om du planerar att resa såväl inrikes som utrikes.

Utrikes
Aktuell information om UD:s avrådan för icke nödvändiga resor hittar du här. 

Reseinformation 
På krisinformation.se hittar du all aktuell och viktig information från myndigheterna gällande utrikes resor, rekommendationer, intyg och information om att vistas utomlands.

Svenskar utomlands
Befinner du dig utomlands? Se till att du står med på svensklistan.

Håll dig uppdaterad
Fortsatt gäller att vi ber att samtliga håller sig uppdaterade via folkhalsomyndigheten.se och krisinformation.se och agerar enligt myndigheters rekommendationer och beslut. Observera att läget kan förändras snabbt.


Aktuella regeringsbeslut

 regeringen.se hittar du aktuell information med anledning av coronapandemin.

Begränsingar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:  På polisen.se hittar du samlad information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Förlängt inreseförbud för resande till Sverige: Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet för resor till Sverige från länder inom EU/EES till och med den 31 januari 2022 på grund av det fortsatt osäkra smittspridningsläget. Regeringen har även beslutat om ändringar i inreseförbudet för resor till Sverige från länder utanför EU/EES som gäller undantagen för personer som bor i eller kan uppvisa vaccinationsintyg utfärdade i vissa specificerade länder. Även inreseförbudet för resor till Sverige från länder utanför EU/EES gäller sedan tidigare till och med den 31 januari 2022.

Läs mer på regeringen.se.


Skydda dig och andra från smittspridning

Folkhälsomyndighetens allmänna råd, hämtat från folkhalsomyndigheten.se

Här finns en sammanfattning av vad du ska tänka på för att skydda dig själv och andra mot covid-19. Det finns särskilda råd för dig som är ovaccinerad.


Ta ansvar för att förhindra smittspridning

Alla har ett eget ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.


Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Information om vaccinationen: Bra att veta om din vaccination mot covid-19

På webbplatsen 1177.se kan du läsa om hur vaccinationen går till just där du bor: Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)


Stanna hemma och testa dig om du får symtom

 • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
 • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
 • Testa dig också för covid-19. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.
 • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
 • Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion även om du fått ett negativt testsvar för covid-19. Det minskar spridningen av andra infektioner.
 • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret behöver vanligtvis inte testa sig.


Gå tillbaka när du testat negativt och blivit frisk

Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna när du testat negativt och blivit frisk. Om du har haft feber ska du ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.

Hur lång tid du behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par-tre dagar. För andra omkring en vecka eller längre. Med stöd av de här rekommendationerna behöver du själv bedöma när du är frisk och kan komma tillbaka till dina dagliga aktiviteter.


Om du testar positivt för covid-19 gäller andra rekommendationer.

Tänk på att det kan finnas särskilda regionala bestämmelser som kompletterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur länge bör jag stanna hemma?


Stanna hemma om någon i ditt hushåll får covid-19

Om någon du bor med får covid-19 behöver även du stanna hemma. Gör så här:

 • Stanna hemma i sju dagar räknat från den dag då personen i ditt hushåll tog sitt prov. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som ovaccinerad och även om du inte har symtom. Även barn som inte börjat förskoleklass behöver stanna hemma. 
 • Testa dig så snart som möjligt om du har symtom.
 • Testa dig efter fem dagar om du inte har symtom. De fem dagarna räknas från den dag då personen i ditt hushåll testade positivt. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.
 • Om provsvaret är negativt och du inte fått symtom kan du gå tillbaka till dina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen ditt hushåll testade positivt. Fortsätt vara vaksam på nytillkomna symtom.

Personer som haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna behöver inte testa sig eller stanna hemma om någon de bor med får covid-19. De behöver däremot stanna hemma om de får nytillkomna symtom.


Särskilda rekommendationer om att hålla avstånd gäller för dig som är ovaccinerad

Var extra noga med att skydda dig själv och andra mot att bli smittade om du är vuxen och inte är vaccinerad. Det gäller även när du inte har symtom.

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om att vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, behöver ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.


Gör så här om du testar positivt för covid-19

Om du testar positivt för covid-19 ska du stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som har covid-19.

Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna om du stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började och varit feberfri de två senaste dygnen samt känner dig frisk. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.


Svenska Handbollförbundet fortsätter att bevaka utvecklingen och uppdaterar informationen fortlöpande vid nya råd, rekommendationer och beslut.