Hem / Webbinarium om sökbara stöd och bidrag

Webbinarium om sökbara stöd och bidrag

Webbinarium om sökbara stöd och bidrag för föreningar i HF Mitt

Onsdag 23 mars anordnar HF Mitt ett Webbinarium där vi kommer att redogöra för vilka olika stöd och bidrag som
finns att söka för handbollsföreningarna.

Webbinariet är öppet främst för handbollsföreningarna i HF Mitt men även andra närliggande handbollsföreningar är välkomna att delta.

Medverkande på mötet är representanter från HF Mitt´s styrelse samt Tony Carlsson SHF´s utvecklingsenhet.

Använd nedanstående Teamslänk för att logga in på Webbinariet.

Ingen föranmälan krävs.


Starttid 19.00.

Teamslänk till Webbinariet: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9fipdymwa63jcFKn3RFWMKywIYhFN1ImvmIydZvn_wQ1%40thread.tacv2/1646661056887?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22bdabd846-8d3b-45ed-add7-449a0bf46f5b%22%7d

 

Välkomna att medverka!

 

Ramon & Patrick

HF Mitt Kontoret