Hem / Så kan verksamhet bedrivas

Så kan verksamhet bedrivas

Svenska Handbollförbundet har tagit fram nationella rekommendationer och bestämmelser för match, tävling och turnering med anledning av coronaviruset. Här beskrivs hur verksamheten kan bedrivas.

De allmänna råden som tidigare var riktade specifikt till idrotten och vissa åldersgrupper har tagits bort sedan den 1 juli 2021, men alla individer och verksamheter har fortsatt ett stort ansvar för att motverka smittspridning.

Regeringens plan för lättnader av de skärpa restriktionerna fortsätter och sedan den 15 juli 2021 har lättnader införts gällande:

  • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisade sittplatser kan sällskap om åtta personer sitta tillsammans (tidigare fyra). Sällskap ska hålla en meters avstånd till andra grupper/sällskap.
  • Den kvadratmeterbegränsning som avgjort hur många personer som fått vistas på olika platser har tagits bort (och som inte faller in under pandemilagen), det innebär för vår del att det nu är möjligt att nyttja omklädningsrum.

Att fortsätta att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt. Verksamheter har fortsatt ett stort ansvar för att motverka smittspridning.

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls. Information om vad du ska göra om du blir sjuk hittar du på sidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk på folkhalsomyndigheten.se. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

Folkhälsomyndighetens råd

Fritids- och idrottsaktiviteter bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan tillexempel göras genom att:

  • hålla avstånd till varandra
  • inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
  • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
  • resa till och från aktiviteten på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • om det är möjligt utföra aktiviteten i mindre grupper

Folkhälsomyndigheten avråder inte från inomhusverksamhet, men vid verksamhet inomhus är det viktigt att vidta smittskyddsåtgärder eftersom smitta sprids lättare där än utomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika nära kontakt med flera personer och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda.

För verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, är det därför bra att välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.

Vägledning för tävlings- och turneringsverksamhet inom svensk handboll

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning bör göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis eventuell publik, transport, måltider och andra aktiviteter.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer m.m. Det är bättre att vara utomhus än inomhus. Trängsel bör alltid undvikas vilket bör vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

I Svenska Handbollförbundets dokument Nationella rekommendationer och bestämmelser för match, tävling och turnering med anledning av coronaviruset, gällande från och med den 20 augusti 2021.finns information och vägledning om hur verksamheten kan bedrivas.

Uppdaterade bestämmelser gällande arrangemang av turnering

Svenska Handbollförbundet har uppdaterat Bestämmelser för handbollsturneringar under pandemin. Dessa börjar gälla den 23 augusti 2021. Dokumentet är ett komplement till Nationella rekommendationer och bestämmelser för match, tävling och turnering med anledning av coronaviruset, gällande från och med den 20 augusti 2021.


Lägerverksamhet kan bedrivas i enlighet med Folkhälsomyndighetens information som du hittar på denna länk.

Riskbedömningsverktyg

Arrangörer, föreningar m.m. kan också göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns på sidan rekommendationer för evenemang som inte omfattas av ordningslagen och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Tillstånd enligt ordningslagen

För evenemang som faller inom ordningslagen finns skarpa deltagargränser. Det är arrangörens ansvar att ta reda på vad som gäller för varje arrangemang.

Observera att

Kommuner och regioner kan fatta andra beslut beroende på det lokala smittläget. Distrikt och föreningar fattar beslut gällande den egna verksamheten. Lokala förutsättningar och beslut från exempelvis kommun eller smittskydd avgör om det är möjligt att hålla verksamhet igång och under vilka förutsättningar.

Läs mer:
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12).