Hem / Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser som du hittar nedan är fastställda av förbundsstyrelsen.

Utöver dessa tävlingsbestämmelser finns
Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU)

Tävlingshandboken

Spelregler (Regelboken)

Tävlingsbestämmelser för parahandboll - gåendehandboll

Svenska Handbllförbundets Tävlingsbestämelser

Inför säsongen 2022-2023 har Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser uppdaterats enligt nedan.

 • Generellt har hänvisningar till regionala serier tagits bort ur dokumentet då det inte längre finns en sådan nivå.
 • Hänvisningar till regionalt tävlingsansvariga har tagits bort. Denna funktion sköts numera av distriktsförbunden.
 • § 1:3 har förtydligats och fördjupats för att bättre spegla SHF:s handhavade av frågor som rör speltillstånd och matchtillstånd.
 • § 2:5 har fått två förtydliganden gällande reservlags seriespel.
 • § 2:9 har förtydligats gällande USM-steg som krockar med kvalspel eller SM-slutspel.
 • § 2:12 har genomgått en revidering med tydliggöranden på en rad punkter. Det har bland annat gjorts tydligt att det inte är tillåtet att spela på matcher i samma serier som det egna lag deltar i.  
 • § 2:13 har genomgått en revidering med tydliggöranden på en rad punkter.
 •  § 7:2 har förtydligats avseende vad som gäller i slutet av seriespelet.
 • § 8:3 har förtydligats gällande uppehåll längre än 14 dagar i Handbollsligan och SHE.
 • § 8:13 har förtydligats gällande spelare som byter förening innan en senarelagd match ska spelas.
 • § 9:2 har förtydligats samt fått ett tillägg som gör det möjligt att godkänna att samarbetsavtal börjar gälla redan i juni om det finns en av förbund arrangerad tävling som sträcker sig över månadsskiftet juni-juli.
 • § 9:8 b har förtydligats då det fanns scenarion där förutsättningarna för representationen kunde vara otydlig.
 • § 9:8 e har förtydligats gällande spelare möjlighet att delta i förening B under de tre sista matcherna.
 • § 9:9 har förtydligats gällande spelare som byter förening innan en senarelagd match ska spelas.
 • Bilaga 1 har fått ett tillägg under rubriken särbestämmelser.