Hem / Tävlingshandboken

Tävlingshandboken 2022-2023

Utöver Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser och Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU) utarbetar årligen Tävlingskommittén (TK) Tävlingshandboken. Tävlingsbestämmelserna faställs av SHF:s årsmöte medan Tävlingshandboken fastställs efter förslag av TK.

Innehållsförteckning

Kapitel

Bilagor